Skelbiame

2011-05-23 15:30:00

Universiteto bendruomenė reiškia užuojautą

uzuojauta

Mirus studentei Živilei Ovsianaitei Universiteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Primename, kad Universitete veikia Psichologinė tarnyba:

Kab.: II-139 a.
Tel.: (8 5) 271 4671 El. p. pstarnyb@mruni.eu