Renginiai ir įvykiai

2014-10-10 08:07:00

Universiteto 2010 – 2014 m. veiklos apžvalga

dsc6823

Spalio 16 d. Universiteto bendruomenei, studentams, profesoriams, dėstytojams pristatyta Universiteto 2010 – 2014 m. veiklos apžvalga.

„Universiteto veiklos pagrindas – žmonės, bendruomenė, kurie šiuos ketverius metus kūrė ir tebepuoselėja jį“, - dėkodamas visiems už pastangas ir apžvelgdamas aukštosios mokyklose veiklą sakė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.

Susipažinti su MRU 2010-2014 m. veiklos apžvalga galima čia.

Susitikimo metu rektorius prof. dr. A. Pumputis sveikino ir Padėkomis už prasmingą veiklą puoselėjant Universitetą pagerbė socialinius partnerius: Policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį, VŠĮ Centro poliklinikos direktorių dr. Kęstutį Štarą, Marijampolės kolegijos prodekę Alę Murauskienę, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Joną Miškinį.

Padėkas rektorius taip pat įteikė studentams Anetai Šablovskajai (Teisės fakulteto Teisės ir valdymo nuolatinių studijų IV kursas) ir Studentų atstovybės prezidentui Lukui Borusevičiui (Teisės fakulteto Teisės ir valdymo nuolatinių studijų II kursas)

Už prasmingą veiklą dėkota ir MRU kancleriui doc. dr. Sauliui Spurgai, prorektoriams: mokslo ir tarptautinių ryšių - prof. dr. Ingai Žalėnienei, studijų - doc. dr. Giedriui Viliūnui, plėtros - dr. Stasiui Vaitkevičiui, infrastruktūros - Vladui Brakauskui.

Padėkos įteiktos Universiteto fakultetų dekanams: Teisės - prof. dr. Rimai Ažubalytei, Socialinių technologijų - prof. dr. Letai Dromantienei, Ekonomikos ir finansų valdymo prof. dr. Rimai Žitkienei, Politikos ir vadybos - doc. dr. Algirdui Monkevičiui, Viešojo saugumo - prof. dr. Sauliui Greičiui

Rektorius nuoširdžiai dėkojo Universiteto profesoriams, dėstytojams: Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto profesorei dr. Nijolei Burkšaitienei, Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros vedėjai prof. dr. Birutei Pranevičienei, Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto profesorei dr. Ritai Žukauskienei, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto profesoriui dr. Gintarui Aleknoniui, Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesoriui dr. Kaziui Meiliui, Sveikatos ir sporto centro vedėjui prof. dr. Rimantui Minkevičiui, Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesoriui dr. Vytautui Sinkevičiui, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentui. dr. Mantui Bileišiui, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentui dr. Sauliui Nefui, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto lektoriui dr. Tomui Girdeniui.

Už Universiteto puoselėjimą taip pat padėkota Kanceliarijos Dokumentų skyriaus vedėjai (kanclerio pavaduotojai) Reginai Lukauskaitei, Ūkio tarnybos Paslaugų skyriaus vedėjui (infrastruktūros prorektoriaus pavaduotojui) Antoniui Mučiniui, Komunikacijos ir rinkodaros centro Rinkodaros skyriaus vedėjui (plėtros prorektoriaus pavaduotojui) Šarūnui Sakalauskui, Buhalterijos vyriausiajai buhalterei Nadeždai Jevsejevai, Ūkio tarnybos Valgyklos vedėjai Irenai Linartienei, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjai Gedrutei Račienei, Projektų rengimo centro vedėjai Laurai Zebleckienei, Kanceliarijos Personalo skyriaus vedėjai Ramutei Pukienei, Akademinių reikalų centro Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjui Sauliui Bugailiškiui, Informacinių technologijų centro direktoriui Rimantui Kanopai, Sveikatos ir sporto centro vedėjo pavaduotojai Jolantai Gedvilienei, Bibliotekos direktorės pavaduotojai Nijolei Liatukienei, Buhalterijos vyriausiosios buhalterės pavaduotojai Aušrai Šarėjūtei, Socialinių technologijų fakulteto Studentų skyriaus vyresniajai metodininkei Leonorai Andriulevičienei, Estetinio ugdymo centro choreografei Dalei Maskoliūnienei, Teisės fakulteto Studentų skyriaus vyresniajai metodininkei Eglei Radzevičiūtei, Estetinio ugdymo centro režisieriui Juliui Dautartui, Estetinio ugdymo centro kamerinio ansamblio vadovui Povilui Jacunskui, Kapelionui Povilui Narijauskui, Komunikacijos ir rinkodaros centro Rinkodaros skyriaus visuomenės informavimo vyresniajam vadybininkui Kęstučiui Saldžiūnui.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko