Vizitai, susitikimai

2019-06-17

Universitete įvyko Europos universitetų strateginių partnerysčių tinklo („InclusU“) narių susitikimas

inclusus--projektas-3208

XXI amžiuje Europos Sąjungai susiduriant su socialiniais, ekonominiais, politiniais ir kultūriniais iššūkiais, universitetai tampa visuomenės procesų katalizatoriais, gebančiais įvardinti ir (re)konstruoti visuomenėje vykstančius procesus, ugdant visuomenę prisidėti prie Europos bei pasaulio ateities kūrimo. Svarbu plėtoti naujus švietimo procesus, bendradarbiavimo modelius, kurie Europos piliečiams ir visuomenėms pasiūlytų tvarius socialinius, kultūrinius, demokratinius, ekonominius sprendimus.
Universitetų vaidmuo kuriant žinių ir socialinės bei ekonominės ir kultūrinės aplinkos sąsajas tampa vis reikšmingesnis. Reaguodami į šių dienų aktualijas Mykolo Romerio universitetas kartu su užsienio partneriais sukūrė Europos universitetų strateginių partnerysčių tinklą „Socialinė įtrauktis ir pilietiškumas“ (InclusU).
„InclusU“ – 7 Europos universitetų aljansas, kuriame dalyvauja Lilio universitetas (Prancūzija), Malmės universitetas (Švedija), Minho universitetas (Portugalija), Roma Tre universitetas (Italija), Vroclavo universitetas (Lenkija), Babeș-Bolyai universitetas (Rumunija), Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Bus siekiama bendradarbiauti tokiose temose kaip istorinė atmintis ir šių laikų iššūkiai, įvairovė ir įtraukiantis aukštasis mokslas Europoje, mokymasis be sienų ir kitomis.
Birželio 18 dieną Mykolo Romerio universitete įvyko šio tinklo partnerių susitikimas. Svečius pasveikino Mykolo Romerio universiteto vicerektorė akademiniams reikalams profesorė Regina Valutytė, Prancūzijos Respublikos ambasadorė j.e. Claire Lignieres-Counathe bei patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais p. Jean-Marie Sani. S Susitikime buvo aptariamos tolimesnio šio tinklo narių bendradarbiavimo galimybės, bendri projektai ir renginiai.