Skelbiame

2009-09-27

Universitetas tapo Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) nariu

edamba116

Mykolo Romerio universitetas tapo pilnateisiu Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (toliau – EDAMBA) nariu. 2008 m. EDAMBA tarptautiniai ekspertai iš Oksfordo ir Mančesterio universitetų vertino vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijas: teigiamai įvertino doktorantūros studijų programą, doktorantų bei mokslinių vadovų mokslinę veiklą ir doktorantūros studijų proceso organizavimo kokybę bei rekomendavo priimti Mykolo Romerio universitetą į tarptautinį tinklą EDAMBA.

2009 m. vasario mėnesį vykusiame EDAMBA Vykdomojo komiteto susitikimo metu buvo vieningai pritarta mūsų Universiteto kandidatavimui dėl narystės EDAMBA tinkle. Rugsėjo mėnesį vykusiame metiniame EDAMBA susitikime ir Bendrojoje Asamblėjoje buvo oficialiai pristatyti trys universitetai-kandidatai, įvyko galutinis vertinimas. Iš trijų universitetų-kandidatų buvo pasirinktas tik vienas: Mykolo Romerio universitetas. Universiteto narystė įsigaliojo nuo 2009-2010 mokslo metų.

Šis tarptautinis pripažinimas leidžia Mykolo Romerio universitetui sėkmingai dalyvauti elitinio EDAMBA tinklo veikloje.

Nuo šiol Universiteto doktorantai turės galimybes dalyvauti neformaliuose tarptautiniuose tinkluose, vykdant mokslinius tyrimus, skelbti mokslinius straipsnius bei dalyvauti kitoje EDAMBA organizuojamoje mokslinėje veikloje: vasaros mokslinėje akademijoje, žiemos mokslinėje akademijoje, disertacijų konkurse, seminaruose ir pan.