Renginiai ir įvykiai

2013-07-02 10:52:00

Universitetas bendradarbiaus su Lietuvos arbitražo teismu

lietuvosarbitrazoteismaslogomrumazas Birželio 20 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius ir Lietuvos arbitražo teismo (LAT) pirmininkė Agnė Tvaronavičienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi numatytas ilgalaikis MRU ir LAT bendradarbiavimas didinant arbitražo bei mediacijos, kaip alternatyvių ginčų sprendimo būdų, žinomumą ir taikymą Lietuvoje.

Universitetas ir Lietuvos arbitražo teismas susitarė rengti ir vykdyti bendrus renginius arbitražo bei mediacijos vystymo ir taikymo Lietuvoje klausimais, keistis teorine, praktine, organizacine bei kita šalims naudinga informacija, rengti bendrus mokslo – praktinius renginius.

MRU Teismui teiks informaciją apie organizuojamas studijų ir kvalifikacijos tobulinimo programas, pagal LAT įvardintas svarbias problemas formuos bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų temas, savo leidiniuose ir organizuojamuose renginiuose informuos apie bendradarbiavimą, populiarins jo rezultatus ir veiklą.

LAT teiks konsultacijas MRU dėstytojams, mokslo darbuotojams ir studentams praktiniais ginčų sprendimo arbitražu ir mediacijos klausimais, kvies Universiteto dėstytojus, mokslo darbuotojus ir studentus dalyvauti LAT organizuojamuose renginiuose, kurių specifika atitinka jų mokslinių tyrimų kryptis ar kitokios veiklos pobūdį. Lietuvos arbitražo teismas taip pat sudarys galimybes Universiteto dėstytojams, mokslininkams atlikti mokslinius ir praktinius tyrimus, o studentams - praktiką ir studijų reikmėms reikalingus tyrimus arbitražo bei mediacijos srityse.