Renginiai ir įvykiai

2011-05-23 13:45:00

Tęstinė mokslinė konferencija „Darnaus vystimosi strategija ir praktika“

dsc0103

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius. Apie atsinaujinančių energijos išteklių darnų vystymą Lietuvos energetinio saugumo kontekste kalbėjo APK doktorantė Erika Matulionytė – Jarašūnė, racionalaus žemės tvarkymo problemų sprendimų lyginamąją analizę Lietuvos žemės reformų laikotarpiu pristatė prof. dr. Pranas Aleknavičius. Gaisrų saugomose teritorijose naudą ir žalą aptarė dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira. APK vedėjas doc. dr. Pranas Mierauskas pristatė biologinei įvairovei palankaus ūkininkavimo ekologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, o doktorantė Aušra Šaltenytė lygino saugomų teritorijų reglamentavimą tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu. Viešnia iš Vilniaus universiteto Biochemijos instituto – dr. Daiva Baltriukienė konferencijos dalyvius supažindino su biologiškai aktyvių angliavandenilių kompozicijų paieška ir tyrimais, o Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos atstovė Daiva Mažeikaitė pristatė lankstisaugos principų taikymą darnaus vystymosi kontekste.

Po renginio buvo pateikta daug vertingų pasiūlymų kitų metų konferencijai, o taip pat aptartos galimos tolesnių tyrimų kryptys.

Aplinkos politikos katedra

Konferencijos programa .Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko