Naujausioji knyga

2013-10-08 14:08:00

TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija

mruteises-raidaretrospektyva

Mokslo studija „Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui“ skiriama Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus Mindaugo Maksimaičio 80 metų jubiliejui paminėti.

Mokslo studijos autoriai, atsižvelgdami į prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio mokslinių tyrinėjimų lauką – Lietuvos teisės bei teisinės minties istoriją, – nusprendė teisės sistemą, jos problemas analizuoti retrospektyviai, tikėdamiesi rasti atsakymus į šių laikų analogiškus teisės klausimus.

Pirmoje leidinio dalyje dėmesys skiriamas istoriniams Lietuvos teisės raidos aspektams: LDK teisės raidai ir Pirmosios Respublikos teisės doktrinai. Antroje dalyje analizuojamos tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių konstitucionalizmo raidos ypatybės ir problematika.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/