Renginiai ir įvykiai

2012-05-31 15:00:00

Teisės mokslo krypties doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

dsc0070 Informuojame, kad pasibaigė Mykolo Romerio universiteto su Vytauto Didžiojo universitetu vykdomos teisės mokslo krypties doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: aplinkosaugos problemų sprendimai ir alternatyvios energetikos vystymo galimybės; darni verslo plėtra bei teisinio jo reglamentavimo tobulinimas; saugumo užtikrinimas globalizacijos procese; socialinių technologijų teisinė aplinka; šiuolaikiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai; teisingumo įgyvendinimo teisiniai, socialiniai, ekonominiai, politiniai ir kultūriniai veiksniai.

Priminsime, kad po disertacijų tematikų konkurso rezultatų paskelbimo buvo vykdomas doktorantų mokslinių vadovų konkursas į laimėjusias tematikas. Su pasibaigusio konkurso rezultatais galima susipažinti adresu:

http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Tematikos_ir_vadovai_teise_2012_LT.pdf

Mykolo Romerio universitetas vykdys ir papildomą priėmimą į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas – prof. dr. Asta Dambrauskaitė ir doc. dr. Rimvydas Norkus laimėjo Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu Lietuvos mokslo tarybos organizuotame konkurse papildomoms mokslo ir meno doktorantūros vietoms gauti. Papildomo priėmimo metu į nuolatines doktorantūros studijas bus priimti du asmenys, kurių 3 iš 4 studijų metams numatytas valstybės finansavimas.

Daugiau informacijos apie papildomame priėmime į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas dalyvausiančias tematikas ir doktorantų mokslinius vadovus:

http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Papildomam_priemimui_teise_2012_LT.pdf