Renginiai ir įvykiai

2012-05-24 07:00:00

Teisės mokslo krypties disertacijų tematikų konkurso rezultatai

dsc0231 Informuojame, kad pasibaigė Mykolo Romerio universiteto su Vytauto Didžiojo universitetu vykdomos teisės mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų konkursas.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: aplinkosaugos problemų sprendimai ir alternatyvios energetikos vystymo galimybės; darni verslo plėtra bei teisinio jo reglamentavimo tobulinimas; saugumo užtikrinimas globalizacijos procese; socialinių technologijų teisinė aplinka; šiuolaikiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai; teisingumo įgyvendinimo teisiniai, socialiniai, ekonominiai, politiniai ir kultūriniai veiksniai.

Tebevyksta teisės krypties doktorantų mokslinių vadovų konkursas, kurio rezultatai bus paskelbti po artimiausio Teisės krypties doktorantūros komiteto posėdžio.

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Teises_krypties_tematikos_2012.pdf