Naujausioji knyga

2011-01-04

Teisės medicinos pagrindai

tmvebf

Burkhard Madea, Reinhard Dettmeyer
Iš vokiečių kalbos vertė Sigitas Plaušinaitis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-195-7
Išl. metai 2010