Konferencijos, seminarai, paskaitos

2006-09-14

Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai

570-dsc0027

Rugsėjo 14–15 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje įvyko Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos ir Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondo surengta konferencija „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai“.

Konferencijoje dalyvavo žinomi Lietuvos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos procesualistai ir praktikai. Konferencijos atidarymo dieną sveikino kalbą pasakė Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Petras Baguška. Ministras taip pat aptarė aktualiausias civilinio proceso problemas ir numatomus LR CPK pakeitimus. Sveikinimo žodį tarė ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Juozas Žilys, Civilinio proceso katedros vedėjas doc. dr. Stasys Vėlyvis ir kitų konferencijos organizatorių atstovai. 

Konferencijoje įvairių šalių atstovai skaitė pranešimus aktualiausiais civilinio proceso teisės doktrinos klausimais. Moksliniuose praktiniuose pranešimuose analizuoti įvairūs teisės į teisminę gynybą aspektai: teisės į teisinę gynybą ribos (Mykolo Romerio universiteto doc. dr. S. V?lyvio pranešimas), tokios teisės įgyvendinimo tvarka (Krasnojarsko valstybinio universiteto prof. dr. T. V. Sachnovos, Saratovo valstybinės teisės akademijos prof. dr. O. V. Isaenkovos ir kt. pranešimai). Pranešimuose analizuoti teismo sprendimų vykdymo klausimai teisės į teisminę gynybą kontekste.  Įvairiems su teismų veikla susijusiems klausimams spręsti savo pranešimus skyrė vokiečių procesualistai dr. Joachim Arntz, Eckart Hien, Edgar Isermann, dr. Hans -Lorenz Lassen bei Rusijos procesualistai ir praktikai prof. dr. A. G. Kovalenko, J. V. Širvis. Ne mažesnio susidomėjimo sulaukė ir Moldovos bei Baltarusijos atstovų pranešimai.


Egidija Stauskienė,
Civilinio proceso katedros lektorė

 Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko