Naujausioji knyga

2008-09-20

Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys

kurio-virselis-spudai Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-089-9
Išl. metai 2008

Mykolo Romerio universiteto leidinys „Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris“ yra skirtas žymaus Lietuvos mokslininko, diplomato, Europos Teisingumo Teismo teisėjo Prano Kūrio septyniasdešimties metų jubiliejui pažymėti. Leidinio autoriai, garsiausi užsienio bei Lietuvos mokslininkai bei teisės praktikai, tiria tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės ir žmogaus teisių apsaugos aktualijas.
Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Įžanginiame straipsnyje apibūdinama profesoriaus Prano Kūrio mokslinė veikla, atskleidžiami svarbiausi profesinės bei diplomatinės karjeros vingiai. Pirmoji knygos dalis skirta nagrinėti žmogaus teisių apsaugos aktualijoms. Šios dalies autoriai, kurių dauguma yra Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Teisingumo Teismo teisėjai bei žymūs teisės mokslininkai, nagrinėja teoriniu ir praktiniu požiūriu svarbias žmogaus teisių apsaugos problemas, pateikia naujausias žmogaus teisių apsaugos reguliavimo tendencijas bei atskleidžia pažangią teismų praktiką. Šioje knygos dalyje publikuojama dvidešimt straipsnių prancūzų, anglų ir lietuvių kalbomis.
Antroji knygos dalis skirta tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktualijoms: nagrinėjami Europos Sąjungos teisės standartai Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje, Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, Europos Teisingumo Teismo ateities perspektyvos, nemažai svarbiausių Europos Teisingumo Teismo bylų, reikšmingų interpretuojant Europos Sąjungos teisę. Be to, nagrinėjama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto reikšmė tarptautinei teisei, atskleidžiamas profesoriaus Prano Kūrio teorinis indėlis į tarptautinės teisės mokslo raidą, perteikiamos tarptautinių arbitrų ir tarptautinių teismų teisėjų darbo ypatybės. Šioje knygos dalyje yra aštuoniolika įdomių ir aktualių straipsnių prancūzų, anglų, lietuvių kalbomis.
Ši knyga visų pirma skirta teisininkams: mokslininkams bei praktikams, besidomintiems tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės, žmogaus teisių apsaugos problemomis. Ji bus įdomi ir reikalinga doktorantams bei studentams. Tikimės, kad ši knyga sulauks ir daug visuomenės dėmesio.