Naujausioji knyga

2007-10-02

Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija

kuzmicko-117

Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Knygoje apibūdinama moderniojo lietuvių tautinio tapatumo savimonės raida. Tapatumas suprantamas kaip tęstinumo, perimamumo ir savikūros vienovė, istoriškai nusistovėjęs etnokultūrinių ir pilietinių komponentų santykis. Trumpai nušviečiami lietuvių tapatumo savimonės formavimosi ypatumai, parodoma, kad tarpukario nepriklausomybės laikotarpiu susiformavo visavertė moderni lietuviškojo tapatumo savimonė.
Aptariami sovietinės ir nacių okupacijų padariniai, giliai pažeidę lietuvių tapatumo savimonę, pasipriešinimo ir prisitaikymo būdai. Gilinamasi į okupacinio palikimo padarinius dabarties Lietuvos vidaus gyvenimui, analizuojamos dabarties prieštaros, pasireiškiančios valdžios ir visuomenės tarpusavio atotrūkiu, pilietiškumo stoka, negatyvizmu. Atkreipiamas dėmesys į narystės Europos Sąjungoje ir globaliojo atvirumo iššūkius tautos tapatumui, gvildenamos išeivijos keliamos problemos. Pabaigoje aptariamas filosofinės refleksijos vaidmuo tautos tapatumo savikūrai.
Knyga gali būti naudinga aukštosiose mokyklose dėstant filosofijos, istorijos, politologijos disciplinas, taip pat visiems, norintiems geriau pažinti nujausią lietuvių tautos istoriją, dabarties būklę.

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.