Skelbiame

2014-07-01 10:32:00

Tarptautinių ekspertų grupės vadovo padėka MRU bendruomenei

dsc8013

Mykolo Romerio universiteto rektorių prof. dr. Alvydą Pumputį pasiekė tarptautinės ekspertų grupės vadovo prof. dr. Jürgen Kohler laiškas, kuriame išreikšta nuoširdi padėka.

Laiške sakoma, kad Mykolo Romerio universitetas ekspertų grupei paliko puikų įspūdį dėl kelių priežasčių. Pirma, dėl Universitete perteikiamo atvirumo, nuoširdumo, antra, dėl įkvepiančio požiūrio į dalykus, kurie buvo svarstomi ekspertų grupės vizito metu, ir, trečia priežastis - MRU bendruomenės svetingumas, sužavėjęs prof. dr. Jürgen Kohler. Profesorius laiške pabrėžia neabejojantis, kad tai ne tik jo asmeninė, bet ir visos ekspertų grupės nuomonė.

Tarptautinės ekspertų grupės vadovas laiške išreiškia nuoširdžią viltį, kad MRU ir toliau tęs savo kelią taip pat sėkmingai, kaip tai buvo daroma pastaraisiais metais, bei perduoda geriausius linkėjimus visiems MRU bendruomenės nariams, kuriuos sutiko savo viešnagės metu.

MRU tarptautiniai ekspertai lankėsi kovo 26-27 d., susipažino su parengta savianalizės suvestine, susitiko su akademine bendruomene, socialiniais partneriais, o birželio 16 d. Universitetas gavo tarptautinių ekspertų grupės preliminarias išorinio vertino išvadas.