Konferencijos, seminarai, paskaitos

2018-09-14

Įvyko tarptautinis konferencijų ciklas „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos „SOCIN‘18“

000socinn

Rugsėjo 17-21 dienomis Mykolo Romerio universitete įvyko 7-asis tradicinis tarptautinis konferencijų ciklas „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos „SOCIN‘18“.

Sveikinimo žodį tarė MRU Studijų ir mokslo prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. Susirinkusius taip pat pasveikino Kinijos ambasadoriaus Shen Zhifei, kuris vėliau skaitė paskaitą ir dalyvavo atviroje diskusijoje su universiteto mokslininkais ir tyrėjais.
Pagal 2016 metais pristatytus Europos Komisijos finansuoto tarptautinio mokslinio tyrimo rezultatus Mykolo Romerio universitetas (MRU) yra geriausias socialines inovacijas kuriantis, diegiantis ir palaikantis universitetas Rytų ir Centrinėje Europoje. Tyrėjai išanalizavo daugiau kaip 170 Centrinės ir Rytų Europos, tarp jų – ir 8 Lietuvos universitetus.
Socialinės inovacijos – viena moderniausių šiuolaikinio tarpdisciplininio mokslo krypčių, kuri analizuoja ir inspiruoja įvairius socialinius procesus, padeda žmonėms, jų grupėms, organizacijoms ir valstybėms įveikti socialinius iššūkius, remia ir skatina dalinimąsi mokslo žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika, keičia žmonių gyvenimo būdą, kasdienius įpročius, gamybos, vartojimo, bendravimo modelius. Lietuvoje veikia vienintelis socialinių inovacijų laboratorijų centras SOCIN vyks vieninteliame Lietuvoje socialinių inovacijų laboratorijų centre MRU LAB.
Pasak Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo prorektorės dr. Ingos Žalėnienės, socialinių inovacijų mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla universitete yra prioritetinė, kryptingai vykdoma keletą metų. „Universitetas jau įgyvendino nemažai socialinių inovacijų projektų, išleista aktualių ir reikšmingų mokslinių monografijų, rengiami ir įgyvendinami tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai mokslo projektai, rengiamos konferencijos, seminarai, mokymai įvairioms visuomenės grupėms, - sakė I. Žalėnienė.