Renginiai ir įvykiai

2011-09-19 10:00:00

Tarptautinis „Dorich House“ mokslininkų seminaras

dh

Rugsėjo 22-23 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinio universitetų tinklo „Dorich House“ mokslininkų susitikimas.

Mykolo Romerio universitetas, siekdamas suburti iškiliausius Europos mokslininkus bendrai diskusijai apie kasdieniniam žmonių gyvenimui aktualius teisingumo, saugumo, žmogaus teisių ir senėjančios visuomenės klausimus, nagrinėti, kaip šios koncepcijos suprantamos skirtingose kultūrose ir mokslo srityse, aptarti naujausius mokslo pasiekimus ir tolimesnius bendrus mokslinius tyrimus, inicijuoja dviejų dienų tarptautinį seminarą.

Į Lietuvą atvyko „Dorich House“ tinklo, kuris vienija Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos universitetus, mokslininkai. 2011 m. „Dorich House“ tinklui pirmininkauja Mykolo Romerio universitetas.

Susitikimo programa pateikiama čia.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko