Renginiai ir įvykiai

2012-05-17 17:00:00

Tarptautiniai ekspertai vertino studijų programas

dsc0012

MRU lankėsi ekspertai iš Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros, kurie vertino dešimt Mykolo Romerio universitete (MRU) vykdomų pirmosios ir antrosios pakopos studijų. „Suvokiame save kaip pasaulio ir Europos mokslo bei studijų rinkos dalyvį, nuolat plėtojame universiteto tarptautiškumą, todėl siekiame visų išorinio tarptautinio studijų programų įvertinimo“, - teigė MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.

Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik išoriškai įvertintos ir akredituotos studijų programos. Dėl išorinio studijų programų vertinimo aukštosios mokyklos gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) arba į kitą aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrą, įtrauktą į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Tik atsiradus galimybei, 2010 metais MRU pirmasis Lietuvoje kreipėsi į minėtame registre esančią tarptautinę Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrą dėl išorinio socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros studijų programų vertinimo. Ekspertų teigimu, MRU Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros studijų programos atitinka visus reikalavimus, keliamus šiuolaikinėms Europos lygmens studijų programoms, todėl jos buvo įvertintos aukščiausiu balu (23 iš 24 galimų).

2011 metais Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra aukštai įvertino dešimt Mykolo Romerio universitete vykdomų pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų. Visos studijų programos agentūros įvertintos teigiamai, pasiūlyta jas akredituoti maksimaliam laikotarpiui – šešeriems metams. Ekspertai teigiamai įvertino programų kokybę: inovatyvius studijų ir vertinimo metodus, orientuotus į siekiamus studijų rezultatus; aukštą dėstytojų kvalifikaciją, aktyvų studentų ir dėstytojų dalyvavimą tarptautinių mainų programose ir projektuose; studijų išteklius: gerą programų aprūpinimą studijoms reikalingomis metodinėmis, informacinėmis priemonėmis; turtingą biblioteką; modernią studijų aplinką. Po tarptautinio išorinio vertinimo šios programos sėkmingai akredituotos nacionaliniame SKVC maksimaliam laikotarpiui.

Šiais metais išoriniam tarptautiniam vertinimui universitetas teikia dar dešimt vykdomų studijų programų: Finansų ekonomika, Verslo sistemų kūrimas ir valdymas, Policijos veikla (bakalauro); Finansų valdymas, Viešojo sektoriaus ekonomika, Finansų rinkos, Programų ir projektų vadyba, Sveikatos politika ir valdymas, Gerovės sociologija, Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (magistro).

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros ekspertai vizito į MRU metu bendravo su universiteto administracijos atstovais, programų rengėjais, dėstytojais, studentais, socialiniais partneriais.

MRU siekia ne tik visų studijų programų tarptautinio įvertinimo, bet ir drąsiai atlieka institucinį. Prieš keletą metų Universitete buvo sėkmingai atliktas Europos universitetų asociacijos institucinis vertinimas. Asociacijos paslaugomis Lietuvoje pasinaudojo dar kelios aukštosios mokyklos – KTU, VGTU, VU.

2011 m. Mykolo Romerio universitete pasikvietė Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) ekspertus, kurie atliko išsamią tarptautiškumo strategijos analizę. Universitetas tokiam žingsniui ryžosi pirmasis Europoje. Analizė patvirtino, kad MRU diegiami aukščiausi tarptautiniai kokybės standartai. PUA analizę patvirtinantis sertifikatas.