Naujausioji knyga

2013-10-08 13:03:00

TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė)

mrutarptautines-zmogaus-teisiu-apsaugos-uzdavinynas

Uždavinynas parengtas remiantis Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos priimtomis žmogaus teisių sutartimis bei šių sutarčių įgyvendinimą prižiūrinčių teisminių ir kvaziteisminių institucijų praktika. Uždavinynas apjungia tiek bendrąsias žmogaus teisių sutartis, tiek specialiąsias sutartis, skirtas konkrečioms teisėms užtikrinti ar tam tikrai pažeidžiamai visuomenės grupei apginti. Siekiant, kad studentai suvoktų šių teisių gynimo mechanizmų esmę ir sugebėtų savo žinias taikyti praktikoje, leidinyje pateikiami ne tik uždaviniai, bet ir trumpai pristatomi patys dokumentai.

Šis uždavinynas reikšmingas tiek tarptautinių, tiek nacionalinių žmogaus teisių apsaugos bylų teisinio kvalifikavimo supratimui. Ši pagalbinė mokymo priemonė padės studentams geriau įsisavinti teorines žinias, lavinti gebėjimus analizuoti praktines situacijas ir taikyti išmoktą medžiagą praktinėse situacijose. Leidinys turėtų lavinti studentų gebėjimą teisiškai mąstyti ir argumentuoti, taikyti sukauptas žinias, domėtis probleminiais žmogaus teisių klausimais ir jų teisiniu reglamentavimu.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/