Skelbiame

2014-07-11 11:14:00

Tarptautinės magistrantūros studijos, už kurias mokestį galima kompensuoti

shutterstock89277412resize

Mykolo Romerio universitetas kviečia studijuoti jungtinėse su užsienio universitetais magistrantūros studijų programose, kurios iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Kviečiame studijuoti jungtinėje magistratūros studijų programoje „Darbo ir organizacinė psichologija“, skirtoje psichologijos bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims. Kartu su Talino Technologijos universitetu vykdoma tarptautinė studijų programa suteis visoje Europoje pripažįstamą diplomą.

Studentas, stojantis į jungtinės magistrantūros studijų programos „Darbo ir organizacinė psichologija“ valstybės nefinansuojamą vietą, gali pretenduoti į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą studijų vietą. Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas bus vykdomas tokia tvarka:

1. Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą vietą gali pretenduoti 10 studentų, stojančių į valstybės nefinansuojamą vietą.

2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje sutinkantis studijuoti studentas turės mokėti nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri bus grąžinama, jei studentas gaus teigiamą semestro įvertinimą (t.y. semestrą baigia be akademinių skolų).

3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje studentas gali studijuoti du semestrus ir turi galimybę susigrąžinti studijų kainą (įmoką) už du semestrus, o pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų studijų laikotarpiui studentas už likusį semestrą moka Universiteto nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri nėra grąžinama.

Studentų kelionės į Taliną ir apgyvendinimo išlaidos taip pat bus dalinai finansuojamos. Daugiau apie studijų programą „Darbo ir organizacinė psichologija“čia.

Dviejų - Mykolo Romerio ir Rygos Stradina universitetų diplomai bus įteikti ir jungtinės magistrantūros studijų programos „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimuabsolventams, kurių studijas taip pat bus galima iš dalies kompensuoti ES struktūrinių fondų lėšomis tokia tvarka:

1. Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą vietą gali pretenduoti 10 studentų, stojančių į valstybės nefinansuojamą vietą.

2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje sutinkantis studijuoti studentas turės mokėti nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri bus grąžinama, jei studentas gaus teigiamą semestro įvertinimą (t.y. semestrą baigia be akademinių skolų).

3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje studentas gali studijuoti du semestrus ir turi galimybę susigrąžinti studijų kainą (įmoką) už du semestrus, o pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų studijų laikotarpiui studentas už likusį semestrą moka Universiteto nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri nėra grąžinama.

Asmenys, baigę studijas šioje tarptautinėje programoje, galės dirbti tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socialines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daugiau apie jungtinę magistrantūros programą „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ čia.

Taip pat kviečiame rinktis „Socialinių technologijų valdymo“ magistratūros studijų programą, kuri vykdoma kartu su Fernando Pessoa universitetu, įsikūrusiame Porto mieste, Portugalijoje.

Jungtinės dviejų diplomų studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos specialistus, suformuojant žinias ir gebėjimus apie žinių visuomenės vykstančius naujus ir savitus socialinius-ekonominius-technologinius procesus, naujų ir besivystančių technologijų įtaką socialiniams procesams, bei formuoti praktinius vadybinius gebėjimus, reikalingus sėkmingai taikyti naujų ir besivystančių technologijų galimybes kuriant, formuojant ir valdant organizacijas. Daugiau apie „Socialinių technologijų valdymo“ magistratūros studijas čia.