Konferencijos, seminarai, paskaitos

2011-10-07 07:00:00

Tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija „Šeima ir dabarties iššūkiai“

pb021878l1r Spalio 5-8 dienomis Šalčininkuose vyko I Tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija „Šeima ir dabarties iššūkiai“, kurioje pranešimus skaitė Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto Socialinio darbo katedros lektorės - dr. Raminta Jančaitytė „Šeimos instituto pokyčiai modernioje visuomenėje“; dr. Violeta Suboč ir Agata Katkonienė „Tėvų vaidmuo ugdant vaikų mokymosi motyvaciją“.