Renginiai ir įvykiai

2011-11-16 03:00:00

Tarptautinė mokslinė konferencija „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: socioedukacinis aspektas“

mazinta

Lapkričio 24-25 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: socioedukacinis aspektas“. Konferenciją sveikino MRU mokslo prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai.

MRU mokslo prorektorė dėkojo atvykusiems į Konferenciją svečiams iš Belgijos,. Lenkijos, Danijos, pastebėdama, kad ES šalyse diskusija nepilnamečių justicijos klausimais svarbi ir aktuali. Prof. dr. I. Žalėnienė linkėjo Konferencijai intriguojančių pranešimų ir pokalbių, produktyvaus darbo.

Renginys skirtas aptarti nepilnamečių justicijos įgyvendinimo socioedukacinius aspektus, vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo socializacijos centruose galimybes ir patirtį Lietuvoje ir ES šalyse. Renginyje mokslininkų grupė, vadovaujama Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto direktorės prof. V.Indrašienės, pristatė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo tyrimo „Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis aspektas“(sutarties Nr. MIP-10350) rezultatus, mokslininkai ir praktikai iš Belgijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos universitetų bei socializacijos centrų aptars naujausius mokslinius tyrimus bei praktinius pasiekimus šioje srityje.

Renginio partneriai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Renginio rėmėjai: Lietuvos mokslo Taryba, UAB „SPPC“.

Konferencijos programa .

Daugiau:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_fakultetas/katedros/socialinio_darbo_katedra/moksline_veikla/konferencijos/


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko