Renginiai ir įvykiai

2012-05-18 08:00:00

Tarptautinė mokslinė konferencija ir seminarai „Gyvenimo kokybė globalizacijos kontekste: aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo aspektas“

dsc0121

Gegužės 24 d. vyko Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvenimo kokybė globalizacijos kontekste: aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo aspektas“. Vienas iš šios konferencijos tikslų  -  paminėti bendradarbiavimo dešimtmetį tarp Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros,  Kiolno Taikomųjų mokslų aukštosios mokyklos Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto ir Varšuvos universiteto Socialinės politikos instituto, įgyvendinant projektą „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“.

2012 -ieji. paskelbti Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais. Todėl organizuojamas mokslinis renginys, skirtas paskatinti mokslinę diskusiją apie Lietuvos ir ES valstybių socialinės politikos ir jos įgyvendinimo atsaką į gyventojų senėjimo iššūkius, aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo skatinimą. Renginio metu Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Ispanijos mokslininkai pristatys naujausius mokslinius tyrimus, analizuojančius vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės, aktyvaus ir sveiko senėjimo problematiką, ilgalaikės globos paslaugų tendencijas senėjančioje visuomenėje. Socialinių partnerių atstovai, ir praktikai aptars esamą būklę ir galimybes įgyvendinant aktyvaus senėjimo politiką.

Gegužės 24 - 27 d. Mykolo Romerio universiteto, Varšuvos universiteto ir Kiolno taikomųjų mokslų aukštosios mokyklos socialinio darbo studentai pagal įgyvendinamą projektą „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“ dalyvaus organizuojamuose keturių dienų seminaruose, kurių metu taip pat analizuos pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės, aktyvaus senėjimo ir ilgalaikės globos problemas, lankysis socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms teikiančiose institucijose, susitiks su trečiojo amžiaus universiteto atstovais, rengs sociokultūrinius renginius. Renginį remia Lietuvos ir Lenkijos Jaunimo mainų fondas. Projekto vadovė Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros doc. dr. Rita Raudeliūnaitė.

Konferencijos programa .
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko