Renginiai ir įvykiai

2013-02-25 09:14:00

Tarp Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatų – prof. A. Guogis

bitesmedaliseb

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos 2013 m. vasario 19 d. posėdyje apsvarstytos pateiktos kandidatūros ir slaptu balsavimu išrinkti 2013 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

 

Džiugu minėti, kad kategorijoje „už visuomeniškai aktualią publicistiką“ laureatu išrinktas ir Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo profesorius dr. Arvydas Guogis.

 

Minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines, 2011 m. balandžio 13 d. Seimo valdyba įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ nuostatais, Seimo kanclerio įsakymu buvo sudaryta komisija, kuri svarsto apdovanoti medaliu pateiktas kandidatūras.

 

Iki nurodyto termino buvo pateiktos 6 kandidatūros filantropinės veiklos, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimo ir rėmimo, nominacijai, 17 kandidatų pilietinės iniciatyvos valstybės stiprinimo labui nominacijai, 10 kandidatų savanorystės kultūros sklaidos Lietuvoje nominacijai, 15 kandidatūrų visuomeniškai aktualios publicistikos nominacijai. Tarp jų laureatu išrinktas prof. dr. A. Guogis.

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 2013 m. kovo 18 d. iškilmingame renginyje Panevėžio J. Miltinio dramos teatre. Medalius laureatams įteiks Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas, sveikins Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius.

Sveikiname garbingos nominacijos laureatą profesorių Arvydą Guogį ir linkime tokio pat entuziazmo tarnauti Lietuvai bei garsinti Universitetą.