Naujausioji knyga

2012-04-02

TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: SOCIALINIAI, ELEKTRONINIO VERSLO IR TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI: monografija.

tveeeb

Monografijoje autoriai išsamiai nagrinėja tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje kaip naujo tipo pavojingą veiką, jos požymius ir keliamą grėsmę visuomeniniams santykiams (t.y. įvertina teisinio reguliavimo pakankamumą, įskaitant teisinės atsakomybės už šią veiką aspektą) bei galimas prevencijos priemones. Monografijoje apžvelgiama tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje kaip socialinis-teisinis reiškinys, pateikiamos šio reiškinio vystymosi tendencijos; aptariami tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje atlikimo būdai, jų specifika ir šios veikos padariniai. Monografijoje taip pat nagrinėjami teisinio reguliavimo, įskaitant teisinės atsakomybės, susijusios su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje, aspektai; pateikiamos rekomendacijos dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimo; tiriami ir pateikiami tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencijos priemonės ir būdai.

Monografija skirta visiems, kas domisi ne tik elektroninės erdvės teikiamais privalumais, bet ir joje vykdomomis pavojingomis veikomis, susijusiomis su neteisėtu asmens duomenų ir tapatybės panaudojimu, bei tokių veikų prevencija.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/tapatybs-vagyst-elektroninje-erdvje-socialiniai-elektroninio-verslo-ir-teisinio-reguliavimo-aspektai