Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-06-28

Sveikiname

mykolas-simas-poskus-gina-disertacija-7707

Mykolą Simą Poškų (Psichologijos institutas), 2019 m. birželio 28 d. apgynusį disertaciją „Predicting and Promoting Adolescents’ Pro-Environmental Behavior in Different Big Five Trait Clusters“ (liet. k. „Paauglių gamtai draugiško elgesio prognozavimas ir skatinimas skirtinguose didžiojo penketo bruožų klasteriuose“) (psichologija, S 006). 

PAAUGLIŲ GAMTAI DRAUGIŠKO ELGESIO PROGNOZAVIMAS IR SKATINIMAS SKIRTINGUOSE DIDŽIOJO PENKETO BRUOŽŲ KLASTERIUOSE

Disertacijoje tiriamas jaunuolių gamtai draugiškas elgesys. Tyrimuose pasitelkiamas holistinis į asmenį orientuotas požiūris, o evoliucinė psichologija traktuojama kaip visa apjungianti meta-teorija, kurios kontekste suprantamas ir aiškinamas elgesys. Disertacijos tikslas yra pastūmėti gamtai draugiško elgesio tyrimus taikant šiam laukui naują metodologija ir konceptualius rėmus. Disertacijos tikslas yra išsiaiškinti, kaip gamtai draugiško elgesio prognostiniai modeliai veikia skirtingoms jaunuolių grupėms, išskirtoms pagal jų asmenybės bruožų profilius bei kaip įtaigūs normomis grįsti stimulai veikia asmenis šiose grupėse. Disertacijoje daromos šios išvados: klasikinis planuoto elgesio teorijos modelis funkcionuoja pakankamai gerai be papildomų prognostinių kintamųjų; asmenys pasižymintys skirtingomis didžiojo penketo asmenybės bruožų išraiškomis skirtingai formuojasi įsitikinimus apie gamtai draugiškus elgesius ir prognostiniai elgesio modeliai skirtingoms asmenų grupėms veikia skirtingai; evoliuciškai grįsti normatyviniai stimulai efektyviai skatina gamtai draugiškus ketinimus, tačiau stimulų efektyvumas skiriasi tarp žmonių grupių su skirtingais didžiojo penketo asmenybės bruožų komplektais; įprasti koreliaciniai metodai yra nepakankami, siekiant atskleisti įgimtų bruožų vaidmenį gamtai draugiškam elgesiui, kadangi bruožai veikia ne atskirai, bet kartu.

PREDICTING AND PROMOTING ADOLESCENTS’ PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR IN DIFFERENT BIG FIVE TRAIT CLUSTERS
The dissertation investigates youth’s pro-environmental behaviors through a holistic person-oriented perspective and adopts evolutionary psychology as a unifying metatheory for understanding and explaining behavior. The aim of the dissertation is to investigate how predictive models of pro-environmental behavior function in different groups of individuals clustered by their personality traits and how evolutionarily tailored persuasive normative stimuli affect individuals in these groups. The dissertation concludes that: the classical model of the Theory of Planned Behavior functions sufficiently well without additional expansions; individuals with different patterns of Big Five personality traits form beliefs about pro-environmental behaviors differently and therefore predictive models function differently for these clusters as well; evolutionarily tailored normative stimuli are effective in promoting pro-environmental intentions, but their effectiveness is different for individuals with different patterns of Big Five personality traits; conventional correlational approaches are not sufficient enough to fully understand the role of innate traits in pro-environmental behavior because traits do not function independently of one another.