Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-04-19

Sveikiname

rimvydas

Rimvydą Augutavičių (Edukologijos ir socialinio darbo institutas), 2019 m. balandžio 19 d. apgynusį disertaciją „Įtraukiantis santykis socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo(si) procese: grindžiamoji teorija“ (edukologija, S 007). 

ĮTRAUKIANTIS SANTYKIS SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ NARIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO(SI) PROCESE: GRINDŽIAMOJI TEORIJA

Disertaciniame darbe yra nagrinėjamas suaugusiųjų socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo procesas. Siekiant pateikti moksliškai grįstą aiškinimą, kokiu būdu yra įgyvendinamas šis procesas, pasitelkiama klasikinės grindžiamosios teorijos tyrimo strategija. Tyrimo eigoje palaipsniui išryškėja įtraukiančios santykio socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo proceso grindžiamosios teorijos elementai: privestinis dalyvavimas, kaip pagrindinis proceso įgyvendinimo iššūkis, kurį siekiama spręsti neformaliojo ugdymo kontekste; nukreipiantis sąmoningumas ir atmetimo ciklas kaip dvi skirtingos įtraukiančio santykio išraiškos bei priemonė, kurios pagalba sprendžiama privestinio dalyvavimo problema; rigidiškumas ir pokytis kaip galutinis neformaliojo ugdymo proceso rezultatas. Darbe taip pat yra atskleidžiamas nagrinėjamo proceso ašinis kryptingumas ir jo raiška ugdymo proceso parametrų sąveikoje. Iškilusi substantyvi grindžiamoji teorija toliau plėtojama kitų suaugusiųjų ugdymo teorijų atžvilgiu, siekiant užtikrinti aukštą mokslinės abstrakcijos ir formalumo lygį. Įtraukiančio santykio suaugusiųjų socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo teorija atskleidžia efektyvaus ugdymo proceso organizavimo prielaidas, pateikia mokslines ir praktines įžvalgas bei rekomendacijas ugdymo mokslo kontekste.

ENGAGING RELATIONSHIP IN NON-FORMAL EDUCATION OF ADULTS FROM AT SOCIAL RISK FAMILIES: GROUNDED THEORY

The doctoral thesis analyses the process of non-formal education of adults from at social risk families. In order to provide a scientifically based interpretation of how this process is being organized and implemented, classic grounding theory approach in social research is used. While conducting research, the elements of grounded theory of engaging relationship in non-formal education of adults from at social risk families gradually become evident: lead to participation, as the main concern of the process, which is addressed in the context of non-formal education; directing consciousness and rejection cycle, as two different expressions of an engaging relationship and a mean of solving the challenges of lead to participation; rigidity and change, as the final result of the non-formal education process. This work also reveals the axial purposefulness, which is considered as the expression of the interaction of the parameters in the process of non-formal education. The emerged substantive grounded theory is further developed in the context of other adult education theories which ensures a high level of scientific abstraction and credibility of the theory itself. The grounded theory of engaging relationship in non-formal education of adults from at social risk families reveals the preconditions for organizing an effective education process, provides scientific and practical insights and recommendations in the context of educational science.