Disertacijos

2018-06-18

Sveikiname

agne-margeviciute-4469

Agnę Margevičiūtę (Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedra) birželio 18 dieną apgynusią disertaciją „Problematic aspects of ensuring the right to safe environment of the learner: case of bullying at school“ (liet. k. „Mokinio teisės į saugumą užtikrinimo probleminiai aspektai: patyčių mokykloje atvejis“) (teisė, 01 S).

MOKINIO TEISĖS Į SAUGIĄ APLINKĄ UŽTIKRINIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI: PATYČIŲ ATVEJIS

Patyčių mokykloje paplitimo mastas šiuo metu riboja bent trečdalio mokinių galimybes nevaržomai realizuoti teisę į švietimą ir teises švietime. Tokiu būdu yra pažeidžiama viena fundamentaliausių žmogaus teisių – teisė į švietimą ir visa, kas su šia teise yra susiję. Švietimas yra gausiai reguliuojama viešosios teisės sritis, kurią taip pat veikia tarptautiniai ir regioniniai teisės aktai. Pastarieji įtvirtina tam tikrus, visuotinai pripažintus tarptautinius teisės į švietimą principus, kuriais remiantis galima vertinti, ar teisės į švietimą ir teisių švietime realizavimo galimybės bet kurioje nacionalinėje jurisdikcijoje yra pakankamos. Patyčių ir jų nemenko paplitimo lygio problema Lietuvos mokyklų bendruomenėje egzistuoja jau daugiau nei du dešimtmečius. Nepaisant problemos ilgaamžiškumo, patyčios Lietuvoje tradiciškai nagrinėjamos ne teisės mokslų kontekste (sociologijos, psichologijos, medicinos mokslų ir pan.). Todėl yra itin aktualu atskleisti patyčias kaip teisinę kategoriją, ne tik kaip socialinę – psichologinę, analizuojant patyčių įtaką ir santykį su teise į švietimą ir teisėmis švietime.

PROBLEMATIC ASPECTS OF ENSURING THE RIGHT TO SAFE ENVIRONMENT OF THE LEARNER: CASE OF BULLYING AT SCHOOL

The level of prevalence of bullying at school currently infringes the right to education and rights in education of at least one third of the student body population in Lithuania. Thus, resulting in violation of one of the fundamental human rights – the right to education and all that it encompasses. Education is one of the most heavily regulates spheres of public law. It is also governed by legal norms on international and regional levels. The later determine certain international principles that are universally accepted, and that allow to asses if the possibility to realize one’s right to education and rights in education are sufficient. The issue of bullying at school and the level of its prevalence have been evident in the school communities for over two decades now. Despite the unfortunate longevity of the problem, it has been at large addressed within the fields of extralegal nature (sociology, psychology, medical science, etc.). Therefore, it is important to disclose the category of bullying as a legal notion, analyzing its correlation with the right to education and rights in education.