Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2016-02-22

Sveikiname

liudmila-mockiene-5761 Liudmilą Mockienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Filosofijos ir humanistikos institutas) 2016 m. kovo 25 d. apgynus pirmąją MRU filologijos mokslo krypties disertaciją „Formation of Terminology of Constitutional Law in English, Lithuanian and Russian“ (Filologija, 04 H).

KONSTITUCINĖS TEISĖS TERMINŲ DARYBA ANGLŲ, LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOSE

Teisės terminai kuriami nuolat, jais įvardijamos atsirandančios naujos teisės sąvokos. Svarbu, kad jie tiksliai atliktų savo funkciją ir drauge būtų patogūs vartoti. Gretinamieji terminų darybos tyrimai atskleidžia terminų kūrimo tradicijas ir tendencijas skirtingose kalbose bei padeda nustatyti tose kalbose vyraujančius terminų kūrimo kriterijus ir principus. Ši disertacija yra skirta konstitucinės teisės srities terminų gretinamajam tyrimui. Tyrimo tikslas – aprašyti ir sugretinti terminų darybą, t. y. kalbines priemones, vartojamas konstitucinio turinio teisės aktų terminams išreikšti anglų, lietuvių ir rusų kalbomis. Tyrimo objektas – vienažodžiai ir daugiažodžiai terminai, vartojami konstitucinės teisės aktuose anglų, lietuvių ir rusų kalbomis. Iki šiol nėra darbų, skirtų kelių kalbų konstitucinės teisės terminų kūrimo gretinamajai analizei, šiuo tyrimu siekiama užpildyti šią spragą. Darbas yra reikšmingas dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, tyrimo metu sukurta kelių kalbų terminijos kūrimo kalbinių priemonių gretinimo metodologija, padedanti atskleisti terminų kūrimo skirtingose kalbose tradicijas, principus ir kriterijus. Antra, tyrimas pateikia terminų kūrėjams įžvalgas apie terminų kūrimo tendencijas trijose kalbose ir daug svarbios informacijos, kuri gali suteikti idėjų, kaip kurti naujus bei tobulinti jau vartojamus terminus. Taigi tyrimo rezultatai reikšmingi terminologams, tiek atliekantiems mokslinius tyrimus, tiek terminų kūrimo ir tvarkybos darbus, teisės kalbos vartotojams, vertėjams bei dėstytojams Lietuvoje ir užsienyje.