Skelbiame

2011-05-16 07:00:00

Sveikiname

geles Sveikiname Mykolo Romerio universiteto mokslininkus ir tyrėjus, kurių rengtas paraiškas teigiamai įvertino Lietuvos mokslo tarybos ekspertai ir skyrė finansavimą.  

Pagal mokslininkų iniciatyva parengtų projektų schemą bus finansuojamas prof. dr. Vidmanto Egidijaus Kurapkos vadovaujamas projektas “Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir jos realizavimo mechanizmas”, prof. dr. Imanto Lazdinio vadovaujamas projektas “Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniu-ekologiniu aspektu” ir dr. Dalios Vitkauskaitės – Meurice vadovaujamas projektas “Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje”.

Lietuvos mokslo taryba taip pat skyrė paramą šių Mykolo Romerio universiteto mokslininkų ir tyrėjų mokslinėms išvykoms:  prof. dr. Andriaus Bielskio kelionei į JAV, doc. dr. Sarmitės Mikulionienės išvykai į Italiją, doc. dr. Gedimino Mačio - į Singapūrą, prof. dr. Ritos Žukauskienės - į Norvegiją, doc. dr. Aelitos Skaržauskienės -į Suomiją, Vaido Jurkevičiaus -į Rusijos Federaciją, doc.dr. Reginos Valutytės - į Argentiną, doc. dr. Odetos Merfeldaitės - į Islandiją.  Šios paramos dėka mūsų mokslininkai galės ne tik dalyvauti mokslo konferencijose ir pristatyti savo pasiekimus įvairių šalių mokslo bendruomenėms, bet ir plėsti Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo tinklą, rinkti medžiagą tolimesniems moksliniams tyrimams, kelti savo kvalifikaciją.