Skelbiame

2015-03-27 13:48:00

Sveikiname MRU mokslininkes prof. dr. S. Raižienę ir doc. dr. R. Remeikienei laimėjus mokslininkų grupių projektų konkurse

lietuvosmokslotarybamru

Kovo 25 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu buvo patvirtintas mokslininkų grupių finansuojamų projektų VI kvietimo sąrašas, kuriame ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų - prof. dr. Saulės Raižienės bei doc. dr. Ritos Remeikienės projektai.

Sveikiname Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto profesorę dr. dr. S. Raižienę parengus paraišką "Veiksmingo mokymo(si) paieška: skirtingų mokymo būdų ir mokinių esminių psichologinių poreikių tenkinimo sąveikos dinamika" bei Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros docentę dr. R. Remeikienę parengus paraišką "Skaitmeninė šešėlinė ekonomika". Linkime sėkmingo komandinio darbo!