Renginiai ir įvykiai

2011-03-01 12:00:00

Sveikiname Mokslų akademijos įvertintus MRU atstovus!

geles Sveikiname Mykolo Romerio universiteto mokslininkus – akademiką prof. habil.dr. A.Buračą ir dr. L.Štarienę bei studentes G.Blažytę ir S.Survilaitę, kurių mokslo darbus puikiai įvertino Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir skyrė premijas.

Akademikui prof. habil. dr. Antanui Buračui skirta vardinė Albino Rimkos premija už ekonomikos, statistikos ir bankininkystės terminijos sutvarkymą ir svarų indėlį į semantikos mokslą.  Dr. Lijanai Štarienei, dalyvavusiai  jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurse, skirta premija už monografiją „Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“. Giedrei Blažytei,  dalyvavusiai  aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse, skirta premija už darbą „Prekybos žmonėmis aukų integracija į darbo rinką Europos Sąjungos valstybių kontekste“ (darbo vadovė prof. dr. Vida Kanopienė). Simonai Survilaitei skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas už darbą „Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didinimui vertinimas“ (darbo vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė).

Lietuvos mokslų akademijos 2010 m. skelbtų konkursų rezultatus LMA prezidiumas patvirtino 2011 m. vasario 15 d.  nutarimu.