Skelbiame

2012-06-11 12:00:00

Sveikiname lektores R. Pilkauskaitę-Valickienę ir N. Norvilę, laimėjusias „Studentų mokslinės praktikos“ konkursą

dsc0032

Sveikiname MRU Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros lektores dr. Rasą Pilkauskaitę-Valickienę ir Nataliją Norvilę laimėjus Lietuvos Mokslo Tarybos projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ veiklos „Studentų mokslinės praktikos“ konkursą (HSM Jaunųjų tyrėjų grupėje)!

Bendras finansuojamų mokslinės praktikos vietų skaičius yra 200 humanitarinių ir socialinių mokslų, menų (HSM) ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio (FBTŽ) mokslų srityse. Konkursas vyko dvejose pretendentų į praktikos vadovus grupėse – Patyrusių tyrėjų ir Jaunųjų tyrėjų. HSM Jaunųjų tyrėjų grupėje Socialinės politikos fakulteto mokslininkės laimėjo dvi praktikos vadovų vietas iš vienuolikos!

Dr. Rasa Pilkauskaitė-Valickienė kuruos mokslinę praktiką tema „Studentų miego kokybės veiksniai ir sąsajos su subjektyvia gerove“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti studentų miego kokybės ir subjektyvios gerovės sąsajas. Šios praktikos tikslas –suteikti studentui žinių, pirma, kaip parengti anketą, skirtą įvertinti studentų miego kokybę, ją lemiančius veiksnius bei subjektyvią gerovę; antra, kaip tinkamai organizuoti tyrimo duomenų rinkimą, t.y. parengti tyrimo anketą, parengti tyrimo pristatymo instrukciją respondentams, apklausti tiriamuosius; trečia, kaip tinkamai pasirengti duomenų analizei.

Lekt. Natalija Norvilė vadovaus mokslinei praktikai „Darbuotojų tapatumo ir tapatinimosi su organizacija reikšmė pasitikėjimui organizacija“. Praktikos tikslas - nustatyti, kokią reikšmę organizacijos darbuotojai teikia tapatinimuisi su organizacija bei kaip tapatinimasis susijęs su pasitikėjimu organizacija. Praktikos užduotis – integruojant akademines žinias ir įgūdžius ugdyti specialiuosius gebėjimus tinkamai organizuoti bei atlikti tyrimus, naudojant psichologinio vertinimo metodus bei technologijas.

Konkursas studentams teikti paraiškas į laimėjusias praktikos vietas prasidės netrukus. Studentui praktikos metu 2 mėnesių trukmės moksliniam darbui bus skiriama 2 080 Lt stipendija.

Daugiau informacijos rasite http://smt.smpraktika.lt/