Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-02-07 10:43:00

Sveikiname

vilija-girgzde-1935 Viliją Girgždę (Socialinių technologijų fakultetas, Psichologijos institutas) 2015 m. vasario 6 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusią disertaciją "Psichologinės pagalbos ieškančių porų skirtingumo išgyvenimas" (Psichologija, 06 S).

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS IEŠKANČIŲ PORŲ SKIRTINGUMO IŠGYVENIMAS

Yra tyrimų apie partnerių panašumą ir skirtybes kaip pastovias savybes. Partnerių sąveikos skirtingumo išgyvenime mažai tyrinėtos. Tyrime analizuotas susituokusių, kartu gyvenančių bent 6 metus, besikreipiančių psichologinės pagalbos partnerių skirtingumo išgyvenimas toks, kokį papasakojo patys tyrimo dalyviai. Tyrimas atliktas taikant giluminius nestruktūruotus interviu. Tekstai nagrinėti naratyviosios teminės ir dialoginės naratyviosios analizės metodais. Atliktas tyrimas papildo žinias apie partnerių tarpusavio sąveikas, išgyvenant skirtingumą: ryšio trūkį, atsinaujinančias įtampas, pasunkintą komunikacijos, skilimą “aš” arba “tu” tenkinant poreikius, tarpasmeninės kovos epizodus ir pastangas atkurti norimą ryšį. Partneriai konstruoja skirtingumo prasmę vienos dominuojančios patirties pagrindu ir reaguoja į nepasiekiamą, ignoruojantį, teisuolišką santykį, o ne tik į skirtingumo turinį. Tada didėja atviro konflikto tikimybė. Tyrimo radiniai pagilina kontakto su partneriu sampratą, atskleidžia būtinybę pasigilinti į savęs diferenciacijos procesą, nurodo intervencijų taikinius poroms ieškančioms psichologinės pagalbos.

EXPERIENCE OF DIFFERENTNESS IN COUPLES’ SEEKING PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE


There are studies on similarities and differences as permanent partners’ qualities in couples. The interactions between partners in the experience of differentness have been scarcely studied. The experience of differentness as narrated by married couples sharing common life at least for 6 years and approaching for psychological assistance was analysed. In-depth unstructured interviews has applied as data gathering method in this study. Texts were processed applying thematic narrative analysis and dialogic narrative analysis. The research contributes to the knowledge of interaction of partners when they experience differentness. They experience connection interruption, recurring tensions, hindered communication, need satisfaction split “either you or myself”, interpersonal fight and efforts to come back to the wanted connection. Partners construct the meanings of differentness based on dominant personal experience. Partners in constructing meanings respond not only to the content of the conversation, but also to perceived judgemental, righteous, ignoring, unavailable relationship with the other. The likelihood of open conflict increases. The findings of the study deepen the understanding of the contact with the partner, reveal the necessity to look into the differentiation process, equip with focus for intervention for couples seeking psychological assistance.