Renginiai ir įvykiai

2012-02-29 08:00:00

Sveikatos forumas – kelias link inovatyvių sveikatos priežiūros procesų kūrimo ir vystymo

forumas

Aktyvus bendradarbiavimas ieškant Lietuvai tinkamiausių sveikatos politikos ir strategijos krypčių, jų diegimas kasdieninėje veikloje – tai viena iš Mykolo Romerio Universiteto socialinės misijos dalių. Ji yra tęstinis procesas siekiant geresnės gyventojų sveikatos ir ilgaamžiškumo. Suprantant demokratinės visuomenės kūrimo iššūkius yra labai svarbu suteikti galimybę jai diskutuoti apie sveikatos prioritetus, iššūkius, tikslus ir uždavinius kartu dalyvaujant profesionalams.

Susivieniję sveikatos sistemos specialistus rengiantys universitetai kartu su Medicinos pramonės atstovais nusprendė sukurti instrumentą- platformą diskusijoms, kurią pavadino Sveikatos Forumu. Sveikatos Forumas savo veikloje numato diskusijas įvairiais sveikatos politikos klausimais pritraukiant visuomenę, mokslininkus ir praktikus, visuomenines organizacijas, politikus, verslo ir valdžios atstovus iš Lietuvos ir Europos, organizuojant metines konferencijas ir kitus renginius.

2011 m. gruodžio 16 d. įvyko Sveikatos forumo steigiamoji konferencija, kurios metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, VŠį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, Inovatyvios medicinos centras, Valstybinis mokslinių tyrimų centras ,,Inovatyvios medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, pasirašė steigimo sutartį ir įstatus.

Sveikatos forumo idėją kaip svarbią visuomenės diskusijų platformą remia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinė sveikatos taryba. Informacinis rėmėjas- Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Vasario 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko steigėjų susirinkimas. Sveikatos Forumo partneriai susitiko su Rektoriumi prof.dr. Alvydu Pumpučiu. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Sveikatos Forumo organizacinę struktūrą, biudžetą ir 2012 m. forumo tarptautinės metinės konferencijos „Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“ darbotvarkę, kuri bus organizuojama spalio mėnesį.

Politikos ir vadybos fakulteto prodekanė prof. dr. Danguolė Jankauskienė