Renginiai ir įvykiai

2011-09-23 12:00:00

Susitikimas su poete Egle Juodvalke!

juodvalkezsmallu Rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete svečiavosi lietuvių išeivijos poetė Eglė Juodvalkė, kuri pristatė savo naujausią eilėraščių knygą „Sakalai naktį nemiega“, papasakojo savo kūrybos kelią.


Eglė Juodvalkė (g. 1950 m. JAV) – poetė, žurnalistė ir rašytoja. Čikagos universitete baigė Slavistikos fakultetą. Beveik dvidešimt metų dirbo Laisvosios Europos radijo Lietuvių skyriuje Miunchene (Vokietija). Keturių poezijos rinkinių ir autobiografinės knygos autorė, spausdino eiles „Kultūros baruose“, „Literatūroje ir mene“, literatūros leidinyje „Rampike“ (Kanada), rašė straipsnius periodinėje išeivijos spaudoje. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Jei tu paliesi mane“ (Čikaga, 1972 m.). E. Juodvalkė – Lietuvos rašytojų sąjungos, tarptautinio rašytojų klubo PEN Lietuvos centro Vilniuje, Lietuvių rašytojų draugijos Čikagoje ir korporacijos Neo-Lithuania narė. Poetė nuolat dalyvauja Lietuvoje vykstančiuose „Poezijos pavasario“, „Poetinio Druskininkų rudens“ festivaliuose ir  kituose literatūriniuose renginiuose.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko