Renginiai ir įvykiai

2011-09-20 10:00:00

Su užsienio partneriais bus vykdoma Erasmus Mundus doktorantūros studijų programa

eueb Mykolo Romerio universitetui (MRU) suteikta teisė vykdyti jungtinę Erasmus Mundus doktorantūros studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ („Law, Science and Technology“). Tai pirmoji tokia Universiteto kartu su užsienio partneriais parengta prestižinė doktorantūros studijų programa, kurią baigus ir apsigynus disertaciją doktorantams bus įteikiamas jungtinis daktaro diplomas.

Mykolo Romerio universitetas šią programą vykdys kartu su trimis partneriais – Europos šalių universitetais. Doktorantai studijoms galės rinktis Bolonijos universitetą (Italijoje), Barselonos autonomiškąjį universitetą (Ispanijoje), Torino universitetą (Italijoje), o ketvirtajame semestre Mykolo Romerio universitetą.

Tarp programos asocijuotųjų partnerių - Hanoverio universitetas (Vokietija), Liuksemburgo universitetas (Liuksemburgas), Australijos informacinių ir komunikacijos technologijų tyrimų centras (NICTA) (Australija), Fraunhoferio mokslinių tyrimų centras (Vokietija), NEXA interneto ir visuomenės tyrimų centras (Italija), Europos genetikos fondas (Italija), kiti pramonės ir viešojo sektorių atstovai.

Šioje jungtinėje doktorantūroje studijuosiantiems doktorantams Europos Komisija skiria Erasmus Mundus stipendijas. Tokiu būdu suteikiama galimybė programoje studijuoti mažiau finansiškai aprūpintiems, bet gabiems ir motyvuotiems doktorantams iš Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių.

Kartu su partneriais MRU įgyvendinant jungtinę doktorantūros programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ bus skatinami pedagoginio personalo mainai, teikiamos doktorantams  mokslinio vadovavimo paslaugos, organizuojami seminarai ir akademiniai renginiai, vystomi tyrėjų gebėjimai analizuoti technologijų fenomenus teisiniu ir etiniu požiūriais, siekiant naujų technologijų transformacijų per inovacijas, teisę, etines ir socialines vertybes, ekonominį augimą.