Naujausioji knyga

2014-10-27 09:54:00

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS: teorinis ir empirinis pagrindimas (mokslo studija)

studijurezultatu-08-05 Mokslo studijoje „Studijų rezultatų vertinimas: teorinis ir empirinis pagrindimas“ atskleisti studijų rezultatų vertinimui aktualūs aspektai, juos teoriškai ir empiriškai pagrindžiant, taip pat aptariami ir analizuojami studijų programų turinio ir studijų proceso tobulinimo klausimai, studijų rezultatų vertinimo aspektu. Pristatomas ir aptariamas studijų rezultatų vertinimo reglamentavimas Lietuvoje ir europinės tendencijos. Analizuojamos studijų rezultatų vertinimo planavimo ir įgyvendinimo problemos. Atskleistos studijų rezultatų vertinimo aukštojoje mokykloje teorinės nuostatos pagrindžia studentų studijavimo pasiekimų vertinimo procesą, orientuotą į studijų rezultatų vertinimą. Remiantis teoriniu pagrindimu, praktika yra aiškiai atskleidžiama kaip pagal studijų rezultatus parinkti vertinimo tipus, vertinimo metodus, formuluoti vertinimo kriterijus ir užtikrinti studijų rezultatų vertinimo sąsajas su studijų, dalyko programų struktūrinėmis dalimis. Mokslo studija gali būti ypač naudinga aukštųjų mokyklų studijų proceso administratoriams, dėstytojams, kurie rengia, tobulina studijų, dalykų programas ir vertina kaip studentai pasiekė studijų rezultatus.