Renginiai ir įvykiai

2012-07-03 09:00:00

Studentų vykdytų mokslinių tyrimų pristatymas Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje „Studentų mokslinių tyrimų“ konferencijoje

nuotr1 Birželio 28–29 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos mokslo tarybos organizuota „Studentų mokslinių tyrimų“ konferencija, kurioje buvo pristatyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose laisvu nuo studijų metu 2011 m. rudenį ir 2012 m. pavasarį studentų vykdyti moksliniai tyrimai. Atliktų tyrimų rezultatus pristatė trys Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos  katedros studentai: Aleksandr Segal (Psichologijos bakalauro studijų programa), Rūta Vasiliauskaitė (Verslo psichologijos magistrantūros studijų programa) bei Kęstutis Nedzveckas (Psichologijos bakalauro studijų programa). Viso konferencijoje buvo pristatyta daugiau kaip 200 studentų mokslinių tyrimų.

Aleksandr Segal pristatė projekto „Lyderystės mokykla“ rezultatus (moksliniam tyrimui vadovavo lekt. Eglė Masalskienė); Rūta Vasiliauskaitė skaitė pranešimą tema „Vadovų ir darbuotojų įsitraukimo į neformalią komunikaciją sąsajos su organizacijoje vykstančiais procesais“ (tyrimo vadovė lekt. Natalija Norvilė); Kęstutis Nedzveckas skaitė pranešimą tema „Asmeninių interesų suvokimo vaidmuo karjeros adaptabilumui“ (mokslinio tyrimo vadovė dr. Rasa Pilkauskaitė - Valickienė).

Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros dėstytoja dr. Rasa Pilkauskaitė-Valickienė šioje konferencijoje  pakviesta moderuoti dvi sesijas (humanitarinių ir socialinių mokslų).

Studentų moksliniai tyrimai ir konferencija buvo vykdoma Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinant projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę "Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.