Renginiai ir įvykiai

2009-10-19 00:00:01

Studentų mokslinės draugijos narių visuotinis susirinkimas

dsc9865

Spalio 19 d. įvyko Studentų mokslinės draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie penkiasdešimt narių, o jo metu buvo aptarti tokie aspektai:

 

 

  • Reikalavimai Mokslinės minties šventės mokslo darbams

    SMD prezidentė Laura Subačiūtė akcentavo, kad pagal nustatytus reikalavimus parengti atspausdinti ir į kompaktinį diską įrašyti mokslo darbai iki gruodžio 22 d. pateikiami mokslinių sekcijų vadovų, pirmininkų ar kitų atsakingų asmenų valdybos narei Irmai Idzelytei. Reikalavimai greitu metu bus pateikiami Studentų mokslinės draugijos tinklalapyje.
  • Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos skatinimas tarp Universitete veikiančių mokslinių sekcijų

    Paskelbta, kad kiekvienos mokslinės sekcijos atsakingas asmuo turi pateikti informaciją, apie savo mokslinę sekciją, jos veiklą ir kontaktus susisiekti, kuri bus patalpinta į Studentų mokslinės draugijos tinklapį (informaciją pateikti valdybos nariui Edvinui Beikauskui).
  • Organizacinio komiteto „Mokslinės minties šventės 2010“ rengimui sukūrimas

    Buvo pritarta siūlymui sukurti organizacinį komitetą „Mokslinės minties šventės 2010“ rengimui. Prasidėjus organizavimo procesui, informacija apie susitikimus bus pateikta kiekvienos mokslinės sekcijos pirmininkams ir visi, kas pageidaus prisidėti prie šventės organizavimo, galės prisijungti.