Skelbiame

2010-02-19

Stipendijos doktorantūros studijoms Prancūzijoje

dsc1009

Tikslas:

Šios stipendijos yra skirtos finansuoti doktorantūros disertacijoms. Reikės pasirašyti tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartį ir nurodyti prancūzų bei lietuvių darbo vadovus.

Stipendijos pobūdis:

Stipendijos skiriamos 3 metams, kiekvienais metais po 3 mėnesius. Galima tartis dėl studijų trukmės esant specifinei situacijai. Stipendijos dydis – 770 eurai per mėnesį. Stipendijos reikalais rūpinasi CNOUS. Ši stipendija apima socialines garantijas, bilietų tarp Paryžiaus – Provincijos – Paryžiaus apmokėjimą. Jei stipendininkas pageidauja, CNOUS gali pasiūlyti gyvenamąjį būstą savo bendrabučiuose. Stipendininkas pats apmoka savo kelionę iš Lietuvos į Prancūziją.


Kandidatas privalo:

 • turėti Lietuvos pilietybę 
 • būti doktorantūros studentu Lietuvos ir Prancūzijos aukštosiose mokyklose ar mokslinių tyrimų institucijose 
 • turėti pasirašytą tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartį 
 • paskutinius dvejus metus nebūti gavęs Prancūzijos vyriausybės stipendijos ar stipendijos mokslinėms stažuotėms.

Sipendijos skyrimo kriterijai:

Komisija atrinks kandidatus atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

 • kandidato akademinė patirtis ir mokslinio tyrimo kokybė 
 • viešnagės Prancūzijoje nauda mokslinio darbo eigai 
 • viešnagės įnašas į pracūzų – lietuvių bendradarbiavimo vystymą

Procedūra:

Kandidato stipendijai gauti dokumentai:

 • kandidato anketa 
 • curriculum vitae 
 • rekomendaciniai laiškai iš Lietuvos mokslo institucijos 
 • rekomendaciniai laiškai iš priimančions mokslo institucijos Prancūzijoje.

Dokumentai turi būti pateikti prancūzų arba anglų kalba ir atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu.

Terminas:

Dokumentai turi būti atsiųsti iki 2010 m. kovo 1 d., jei studijos numatomos nuo rugsėjo 1 d.

Kandidato įsispareigojimai:

Už suteiktą paramą, stipendininkai privalo, per mėnesį nuo grįžimo į Lietuvą, parašyti ataskaitą Prancūzijos ambasadai Lietuvoje apie viešnagę Prancūzijoje, kurioje būtų nurodyta kiek pasistūmėjo mokslinis darbas ir kokių rezultatų tikimasi iš Lietuvos ir Prancūzijos įstaigų tolimesnio bendradarbiavimo.

Kontaktai:

Giedre Bernotaite-Salfati
Bendradarbiavimo ir kultūros skyrius
Tel : + 370 5 219 96 30
Fax : + 370 5 219 96 39
giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr