Naujausioji knyga

2008-09-05

Statistikos terminai: anglų-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos. Žodynas

statistika

Autorius Antanas Buračas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-084-4
Išl. metai 2008

Leidinys skirtas lietuviškų statistikos terminų norminimui pagal atitikmenis anglų, taip pat prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Jį sudaro 8 žodynai: daugiakalbė statistikos terminų lentelė ir 7 dvikalbiai lietuvių ir nurodytų svetimų kalbų žodynai. Šie žodynai remiasi pakoreguotu daugiakalbiu Tarptautinio statistikos instituto terminų sąvadu internete.