Skelbiame

2020-04-16

Startuoja projekto CODEMAL veiklos, bendradarbiavimo tarp mediatorių ir advokatų skatinimui

12 Mykolo Romerio Universitetas kartu su Turibos universitetu (Latvija), Genujos universitetu (Italija) ir Graco universitetu (Austrija) pradėjo vykdyti JUSTICE programos projekto “Bendradarbiavimo tarp mediatorių ir advokatų skatinimas“ veiklas. Svarbiausias projekto tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp ginčų sprendimo specialistų tam, kad užtikrinti efektyvų Briuselio II bis reglamento taikymą. Vykdant projektą numatoma organizuoti advokatų ir mediatorių mokymus, kuriais bus siekiama didinti šių specialistų tarpusavio supratimą ir sąveiką nukreiptą į sėkmingą šeimos ginčų, turinčių tarptautinį elementą, sprendimą, ypatingai tais atvejais, kai būtina užtikrinti geriausius vaiko interesus. Projekto partnerių ekspertai taip pat sutelks savo pajėgumus mokymų medžiagos ir gerosios praktikos vadovo rengimui. Efektyvesnio mokymosi tikslais į lietuvių, latvių, italų ir vokiečių kalbas bus išversti mokomieji mediacijos filmai, parengtos video paskaitos, bus organizuojamos specialistų stažuotės, rengiami seminarai, diskusijos ir konferencijos. Iki 2020 m. balandžio 27 d. vykdomos advokatų ir mediatorių apklausos. Siekiama išsiaiškinti, kokių žinių ir įgūdžių trūksta Lietuvos advokatams ir mediatoriams. 


Apklausa advokatams 

Apklausa mediatoriams 

Projekto trukmė: 30 mėnesių (nuo 2019-09-01 iki 2022-02-28) 

Projektas yra ko-finansuojamas Europos Sąjungos Justice programos (2014-2020). Projekto numeris: 854024-CODEMAL-JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 

Projekto partneriai: Turibos universitetas, Latvija Mykolo Romerio universitetas, Lietuva Graco universitetas, Austrija Genujos universitetas, Italija  

Projekto socialiniai partneriai Lietuvoje: Lietuvos advokatūra Lietuvos mediatorių rūmai