Skelbiame

2016-02-09 12:10:00

Startavo tarptautinis SENTER projektas

flagyellowlow-small Nuo 2016 metų sausio 1 dienos pradėtas įgyvendinti projektas “Europos kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų tinklo stiprinimas” (toliau – SENTER projektas). Projekto tikslas – sukurti Europos nacionalinių kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų  vieningą kontaktų centrą ir toliau plėtoti nacionalinių kompetencijos centrų tinklą kaip gerai apibrėžtą ir veiklią bendruomenę.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio Universitetas (MRU, projekto koordinatorius, LT), Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE, Lietuva), Ekonomines konsultacijos ir tyrimai (EKT, Lietuva), Masaryko Universitetas (C4E, Čekija), Katalikiškasis Leuveno Universitetas (KUL, Belgija), Prancūzijos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centras (CECyF, Prancūzija), Talino Technologijų Universitetas (TUT, Estija), Albštato-Zigmaringeno Taikomųjų Mokslų Universitetas (UASAS, Vokietija), Tarptautinė kibernetinių tyrimų mokymų akademija (ICI, Bulgarija), Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas – Hellas (FORTH, Graikija) ir Jožef Stefan Institutas (JSI, Slovėnija). Asocijuotas partneris: Džersio salų policija (States of Jersey Police).  
Projekto tikslinės grupės: teisėtvarkos atstovai (policija, prokuratūra, teisėjai); aktualios NVO  ir tarpininkaujančios institucijos; švietimo įstaigos – policijos mokyklos, universitetai, aktualias kompetencijas ugdančios įstaigos; sertifikavimą ir kvalifikaciją kontroliuojančios įstaigos, taip pat universitetai, hubai, klasteriai, mokslo tyrimų institucijos ar jų padaliniai; tarptautinės institucijos ir organizacijos – „Europol“, „Interpol“, EC3; tarpsektoriniai ir integruotieji tinklai (ES tinklas susietas su atskirais nacionaliniais tinklais) (angl. intersecting domains networks) – InSafe, FIU.NET.

Projekto veiklos yra suskirstytos į 4 veiklos grupes (WP):
•    WP1: Europos nacionalinių kompetencijos centrų tinklo kūrimas.
Numatoma sukurti Europos nacionalinių kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų tinklą (toliau – tinklas), nustatyti ir apibrėžti šio tinklo tikslus, valdymo procesus, parengti tinklo veiklos modelį ir strategiją, sukurti priemones tinklo efektyvumui didinti tokias kaip tinklo identiteto paketą, apsikeitimo informacija modelį ir tam reikalingą infrastruktūrą, sukurti tinklo internetinį portalą. Siekiant gilesnės nacionalinių kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų (toliau – kompetencijos centrai) specializacijos ir aukštesnės kompetencijos bus sukurtos 3 specialios nuolatinės tinklo Interesų grupės (IG).
•    WP2: Nacionalinių kompetencijos centrų steigimo ir valdymo geroji praktika bei vadovas, kaip kurti ir valdyti šiuos centrus.
Planuojama sukaupti ir apibendrinti naujai sukurtų ir veikiančių nacionalinių kompetencijų centrų gerąsias praktikas ir tuo pagrindu parengti vadovą, kaip steigti naujus ir toliau valdyti esamus ar naujai įsteigtus kompetencijos centrus, veikiančius kibernetinių nusikaltimų tyrimų, mokymų ir švietimo srityse.
•    WP3: Mažųjų salų virtualių kompetencijos centrų kūrimas.
Numatoma parengti Mažųjų salų (Jersey, Guernsey, Man, Gibraltar  ir pan.) kibernetinio saugumo strategiją, teisėtvarkos kompetencijų stiprinimo strategiją, gerąja praktika pagrįstas rekomendacijas Mažųjų salų virtualių kompetencijos centrų veiklos modeliui bei įgyvendinti pilotinį Mažųjų salų virtualių kompetencijos centrų  modelį „SINCERE“.
•    WP4: Kompetencijų matrica ir mokymo programos teisėsaugos pareigūnams.
Numatoma parengti Kibernetinių nusikaltimų tyrimų teisėsaugos pareigūnų kompetencijų ir įgūdžių matricą (kompetencijų žemėlapį) bei parengti 2 mokymų programas pareigūnams, paremtas šia kompetencijų matrica, parengti proceso, kaip identifikuoti teisėsaugos poreikius naujoms mokymo programoms, aprašymą ir apmokyti dėstytojus dėstyti projekto metu parengtas mokymo programas. Mokymo programas numatoma pristatyti ir išbandyti dviejų metinių tinklo konferencijų metu, kurios vyks Lietuvoje ir Slovėnijoje.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai, biudžetas - biudžetas 1.976.848,89 euro. Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo policijai programą (angl. Internal Security Fund-Police for 2014-2020, ISFP).