Skelbiame

2017-01-17

Startavo MITA kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“

mita Startavo kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01Nr. 01.2.1-MITA-K-824-01.
Priemonė „Inovaciniai čekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.

Kviečiame susipažinti su Mykolo Romerio universiteto (MRU) paslaugų sąrašu.

Priemonės tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inovacinis čekis – tai tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų sutartis dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo. Kas gali gauti finansavimą? Privatieji juridiniai asmenys (ne mažiau kaip 6 mėnesius veikiančios įmonės, kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė nei 3 tūkst. Eurų). Projekto veiklos turi būti vykdomos Sumanios specializacijos kryptyse.

Finansuojamos veiklos:
• Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas;
• Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas. Finansavimo sumos
• Didelei įmonei - nuo 25 % iki 50 % fiksuotos sumos;
• Vidutinei įmonei - nuo 35% iki 60% fiksuotos sumos;
• Labai mažai ir mažai įmonei - nuo 45% iki 70% fiksuotos sumos.

Remiamų veiklų įsigijimo už inovacinius čekius maksimalūs fiksuotųjų sumų dydžiai pateikti lentelėje