Renginiai ir įvykiai

2012-04-10 02:00:00

SPF dėstytojas ir studentai dalyvavo Suaugusiųjų tęstinio mokymosi socialiniame darbe tinklo susitikime Suomijoje

allisweb Kovo 28 d. - balandžio 1 d. MRU Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros lektorius Justinas Sadauskas, pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą, dalyvavo Suomijos Respublikos Kokkolos universitete (Kokkola University Consortium Chydenius) vykusiame Suaugusiųjų tęstinio mokymosi socialiniame darbe tinklo susitikime (ALLISW - Adult Life Long Learning in Social Work) bei tinklo organizuotoje intensyvaus mokymo savaitėje ištęstinių studijų studentams. Vienas iš pagrindinių tinklo tikslų - stiprinti socialinio darbo  ištęstinių studijų tarptautiškumą.

ALLISW tinklo organizuotame susitikime bei mokymų savaitėje dalyvavo partneriai iš Belgijos, Vokietijos, Slovėnijos, Anglijos, bei Suomijos; nuotoliniu būdu į diskusijas ir paskaitas įsijungė Rumunijos, Austrijos bei Portugalijos universitetų atstovai. Partnerių susitikimų metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, numatomi ateities darbai plėtojant bendradarbiavimą tinklo viduje.

Kitas planuojamas ALLISW tinklo narių susitikimas  ir mokymų savaitė vyks 2012 m. spalio mėnesį Portugalijos Lisabonos universitete (Lisbon University). Mykolo Romerio universitete tinklo susitikimas bei mokymų savaitė planuojama 2013 metų pradžioje.