Naujausioji knyga

2013-10-08 14:10:00

SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis

mruspecialybes-kalba

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal psichologijos ir sociologijos studijų krypčių programas. Leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto Specialybės kalbos dalyko programą. Teorinė medžiaga išdėstoma septyniuose pagrindiniuose skyriuose, kurie yra apibendrinami kontroliniais klausimais ir praktinėmis užduotimis (pratimais).

Pirmame skyriuje supažindinama su bendrinės, valstybinės, specialybės ir profesinės kalbos sąvokomis, kalbos norminimo ir informaciniais šaltiniais, institucijomis, aprobuojančiomis valstybinės kalbos normas ir prižiūrinčiomis jų įgyvendinimą.

Kiti skyriai skirti psichologijos ir sociologijos terminijos vartojimo klausimams: terminų tarčiai, kirčiavimui, rašybai, lietuviškų ir skolintų terminų vartosenos problemoms, specialybės terminų darybos ir tvarkybos principams, terminų konkurencinių formų ir sintaksinių jų konstrukcijų vartojimo aspektams. Dauguma pateikiamų pavyzdžių yra išrinkti iš psichologijos ir sociologijos mokslų mokomosios literatūros arba iš šnekamosios profesinės kalbos.

Leidinys skirtas ne tik aukštųjų mokyklų studentams, bet ir visiems, besidomintiems bendrinės lietuvių kalbos kultūra.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/