Naujausioji knyga

2009-06-03

Socialinių mokslų studijos. Nr. 1(1), 2009. Mokslo darbai.

sms200911

Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009

Išsamiau