Naujausioji knyga

2009-12-01

Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009. Mokslo darbai

socialinis8x2n2009 Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2009

Išsamiau