Naujausioji knyga

2012-03-27

SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS: metodinė priemonė.

sppueg

Ši metodinė priemonė pirmiausia skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams, rengiantiems socialinės psichologijos seminarus psichologijos specialybės studentams. Ji taip pat gali būti naudinga ir aukštųjų mokyklų bei kolegijų dėstytojams, rengiantiems socialinės psichologijos seminarus ir kitų (ne psichologijos) specialybių studentams, taip pat ir mokyklų psichologams, dėstantiems vyresniųjų klasių mokiniams psichologiją. Metodinės priemonės tikslas – padėti įtvirtinti studentų socialinės psichologijos žinias atliekant praktines užduotis, ugdyti savianalizės įgūdžius ir socialinius gebėjimus.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/socialins-psichologijos-praktins-uduotys