Naujausioji knyga

2008-05-16 09:00:00

Socialinės Europos kūrimas. Monografija

socialineeuropa Autorė: Leta Dromantienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-080-6
Išl. metai 2008

Monografijoje atskleistas politinių, ekonominių ir socialinių permainų sąlygotos Europos Sąjungos socialinės politikos atsiradimas, raida ir tapsmas savarankiška ES politikos sritimi, išryškinti jos skirtumai nuo valstybių narių socialinės politikos bei santykis su jomis, aptarta Europos socialinio modelio problematika integraciniuose procesuose, išryškintos socialinės politikos modernizacijos ir pokyčių galimybių kryptys, pabrėžta Europos Sąjungos pilietybės įvedimo svarba saugant pilietines, politines ir socialines teises, atskleistas Europos Sąjungos socialinės politikos taikomasis pobūdis labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms: pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems, moterims.

Monografijai būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos istorijos, filosofijos, politikos mokslų, viešojo administravimo, teisės, sociologijos ir kitų mokslų žinios. Ji gali būti naudinga tų sričių mokslininkams, magistrantūros ir doktorantūros studentams ir politikams praktikams.